top of page

o noso proxecto

Aspecto físico

  • Eliximos como material constructivo para o noso fogar a madeira, pois a saúde comeza xa na casa onde habitas.

  • Damos prioridade á alimentación sana, ofrecendo produtos frescos, naturais e na  medida do posible ecolóxicos.

  • Estamos nun espazo natural privilexiado para poder pasear e vivir na natureza. A todo isto súmase o poder disfrutar tamén de masaxes e terapias naturais para unha mellor saúde e benestar.


Aspecto mental

Partimos do coñecemento individualizado do residente e, en consecuencia, a atención será integral e individualizada. Así mesmo, haberá distintos ámbitos de actuación para mellorar o desenvolvemento tanto cognitivo como social, ofertando talleres que desperten á creatividade.
 

Aspecto emocional

A EMOCIÓN PRECEDE AO PENSAMENTO (Joseph Ledoux, neurocientífico).

Entre o sentir e o pensar, a emoción guía ás nosas decisións. Por iso, promoveremos actuacións que axuden a regular estados de ánimo, incrementar a confianza nun mesmo,  nos demais e na propia vida.

O importante é A CALIDADE DE VIDA.

a nosa filosofía

Na ancianidade disminúen as nosas capacidades físicas, pero non así as nosas capacidades emocionais e, en moitos casos, as relacionadas coa consciencia.


A deterioración da mente humana producida pola vellez, habitualmente, ten a súa raíz nun sistema de crenzas onde se identifica ao maior coa inutilidade e a discapacidade, e é que o SER SOCIAL que construímos dá paso a esta idea xurdida dun materialismo exacerbado (dáse prioridade ao TER no canto do SER).

Empoderemos ao MAIOR, ese é o noso reto.

bottom of page